Ako na členov v angličtine
Člen neurčitý (a/an)
Člen určitý (the)
Nulový člen (zero article)
Záver