ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ZVLÁDANIA ŤAŽKOSTÍ PRI PREZENTÁCII
AKO NA TRÉMU?
ŤAŽKOSTI, ZA KTORÉ NEMÔŽETE
ŤAŽKOSTI, ZA KTORÉ SI MÔZETE SAMI
ZÁVER