MODUL 1: Pracovná schopnosť
MODUL 2: Generácie na pracovisku
MODUL 3: Starneme? čo môžeme zmeniť, je prístup
MODUL 4: Záverečné zhrnutie a test