Začatie konverzácie
Predstavenie
Otázky a témy na začiatok
Vyjadrovanie názorov, súhlasu a emócií
Pre prípad, že to nejde tak hladko
Chválenie, návrhy, poďakovanie a ospravedlnenie
Rozlúčenie
Overte si, čo ste sa naučili