Koučovanie v role manažéra
Koučovacie zručnosti pre nekoučov
Koučovanie v praxi manažéra