MODUL 1: Priority a ciele (čo robiť)
MODUL 2: Víťazná stratégia (ako to robiť)
MODUL 3: Vyhláste vojnu zlodejom svojej pozornosti!
MODUL 4: Zhrnutie kurzu a záverečný test