Pravidlá, bez ktorých to nepôjde
Samohlásky, přehlásky, dvojhlásky
Spoluhlásky
Časté chyby vo výslovnosti
Na každý pád: predložkové základy
Miestne predložky
Časové přeložky
Rozlišujte
Časté chyby v predložkách
Úvod
Prítomný čas - Präsens
Minulý čas jednoduchý - Präteritum
Minulý čas složený - Perfekt
Predminulý čas - Plusquamperfekt
Budúci čas - Futur I
Budúci čas - Futur II
Pozor na
Do budúcnosti
Začatie konverzácie
Predstavenie
Vyjadrovanie í vlastného názoru
Interakcia a výmena názorov
Nerozumiem 10X inak
Návrhy, odporúčania, komplimenty
Poďakovanie a ospravedlnenie
Rozlúčenie
Základy hovorovej reči
Obraty a frázy nielen do práce
Univerzálne frázy pre každú situáciu
Povedz to inak
Príslovia a idiomy
Vety jednoduché
Súvetia proraďovavie
Súvetia podraďovacie
Časté chyby v gramatickom poradí
A teraz už sami
Základné informácie členoch
Ne/vynechánie člena
Pozor na
A teraz už sami