Začatie konverzácie
Otázky a témy na začiatok
Vyjadrovanie názorov, súhlasov a emócií
Zisťovanie a práca s informáciami
Chválenie, návrhy, ospravedlnenia a ďakovanie
Ukončenie konverzácie
Záver