VETY JEDNODUCHÉ
SÚVETIA PRIRAĎOVACIE
SÚVETIA PODRAĎOVACIE
ČASTÉ CHYBY
A TERAZ UŽ SAMI