Braňo Frk: Vzdelávanie zamestnancov je konkurenčná výhoda

12. OKTÓBRA 2021

Braňo Frk sa vzdelávaniu dospelých venuje celú svoju kariéru. Pracuje ako learning designer v spoločnosti Õppus, kde vytvára inovatívne vzdelávacie programy, kurzy a aplikácie. Na našom portáli sme spoločne vytvorili videokurzy zamerané na efektívne online vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Na túto tému sme pripravili aj nový rozhovor. Ako vidí budúcnosť trendov firemného vzdelávania?

V mnohých firmách je zaužívané splniť si zopár povinných testov o  bezpečnosti a  tým sa vzdelávanie v  rámci firmy končí. Zamestnanci vykonávajú svoju náplň práce bez možnosti štúdia. Firemné vzdelávanie má však množstvo benefitov. Aké sú podľa vás jeho hlavné výhody?

Povedal by som, že hlavným benefitom je konkurenčná výhoda. Ak firma nevzdeláva svojich zamestnancov tak stagnuje, nerozvíja sa. To je v dnešnom business prostredí doslova “samovražedná stratégia.” Druhou výhodou je to, že kvalitní zamestnanci vzdelávanie vyžadujú. Uvedomujú si, že vedomosti a schopnosti sú ich kapitálom a preto vo firme, ktorá vzdelávanie neponúka, dlho nezostanú. Osobne ma prekvapuje, že sa ešte stále rieši či vzdelávať alebo nie. Podľa mňa otázkou zostáva už len “ako vzdelávať”.

V čom vidia firmy najväčšie prekážky pri poskytovaní vzdelávania svojim pracovníkom?

Asi sú to peniaze, pretože kvalitné vzdelávanie niečo stojí. Úprimne si ale myslím, že mnohé firmy skôr nevedia ako na to. Nemajú L&D oddelenie alebo vzdelávacích špecialistov, prípadne externého partnera. Firemné vzdelávanie je komplexný proces a je potrebné ho pripraviť v súlade s firemnou stratégiou a kultúrou, čo nie je úplne jednoduché.

online vzdelavanie fotka

Pracovne pôsobíte ako v zahraničí, tak aj na Slovensku. Aké rozdiely vnímate medzi vzdelávaním zamestnancov tam a u nás? V čom by sme sa mohli inšpirovať zahraničím, prípadne zahraničie od nás?

Za najväčší rozdiel považujem to, že firmy v zahraničí plne chápu význam firemného vzdelávania a tak k tomu aj pristupujú. Na druhej strane, aj na Slovensku sú firmy, ktoré vzdelávanie berú vážne a nie je prekvapením, že sú to práve úspešné firmy.

Celosvetová pandémia obmedzila možnosti prezenčného vzdelávania vo firmách. Akú rolu hralo v tomto prípade online vzdelávanie?

Samozrejme významnú. Keď sa vám doslova zo dňa na deň zmení spôsob akým firma pracuje je jasné, že potrebujete ľuďom pomôcť zvládnuť túto zmenu. Online vzdelávanie dokázalo pokryť tieto potreby. Čo by som ale rád zdôraznil je, že online vzdelávanie je plnohodnotnou formou vzdelávania, ktoré sa mimoriadne hodí nielen počas pandémie.

Veľmi aktuálnou témou je aj pojem hybridného vzdelávania alebo blended learning. Ako tento trend vnímate vy?

Vždy si poviem: Konečne! Totiž, jedná sa o dlhodobo známu formu vzdelávania a som naozaj rád, že sa z toho stal trend. Ide o kombináciu foriem vzdelávania, čo umožňuje vytvoriť veľmi efektívne kurzy alebo programy. Vždy je ale potrebné prihliadať na vzdelávacie ciele, cieľové skupiny a ďalšie faktory, aby (nielen) blended learning fungoval.

Je podľa vás kombinácia online a offline budúcnosťou vzdelávania v spoločnostiach?

Myslím, že v budúcnosti bude dominovať online a prezenčné vzdelávanie bude určené iba pre špecifické účely. Pre ďalší rozvoj online vzdelávania hrajú významnú rolu inovatívne vzdelávanie technológie (AI, VR, AR, data driven learning, atď.). Prezenčné vzdelávanie má síce ohromné plus v podobe osobného kontaktu, ale bude náročnejšie organizačne aj finančne. Osobne si myslím, že bude čoskoro v kategórii “luxusného” vzdelávania, určené pre špeciálne potreby alebo pre vzdelávanie manažérov.

Myslím, že v budúcnosti bude dominovať online a prezenčné vzdelávanie bude určené iba pre špecifické účely.


Brano Frk pre Seduo.sk

V  jednej z  pod tém videokurzu na Seduo hovoríte, že za vzdelávanie vo firme sú zodpovední L&D, manažéri a  aj zamestnanci. Prečo ste sem zaradili aj zamestnancov?

Je na to viac dôvodov, ale spomeniem len tie najdôležitejšie. Ak je zamestnanec zapojený do vzdelávania, má možnosť byť iniciatívny čo prispieva k jeho motivácii vzdelávať sa. V opačnom prípade sa len “zúčastní”. Zamestnanec môže byť aj skvelým partnerom pri designe vzdelávania. Ostatne, je to určené primárne im. Ja často používam tzv. co-create workshopy, kde spolu so zamestnancami, manažérmi a L&D spoločne tvoríme koncept, obsah a formu vzdelávania. Výsledkom je vzdelávanie na mieru a zapojenie zamestnancov je v tomto prípade kľúčové.

Je podľa vás efektívnejšie nájsť jeden osvedčený spôsob školenia zamestnancov a  ostať pri ňom, alebo je lepšie typy vzdelávania striedať?

Skôr by som odporučil nebáť sa skúšať nové veci, otestovať si ich a funkčné veci integrovať do vzdelávania. Stagnácia je problémom. Skúšanie nových prístupov, prípadne technológií naopak zabezpečí flexibilitu a efektivitu.

Vo svojom videokurze na Seduo.sk predstavujete tipy, ako sa čo najefektívnejšie učiť online. Ktoré z nich najradšej využívate vy?

Asi to bude používanie aplikácie Evernote. Je to moja externá pamäť, ktorá mi umožňuje “skladovať” dôležité informácie a kedykoľvek ich dohľadať. Zároveň mám prehľad o témach, ktorým sa venujem a aj o tých, v ktorých mám medzery. Týmto jednoduchým spôsobom si “manažujem” svoje vzdelávanie. Odporúčam.