Oliver Jakubík

Nepodceňujte dôležitosť HR marketingu. Firma to ocení.

3. NOVEMBRA 2021

Oliver Jakubík od roku 2008 pomáha podnikateľom a firmám pri osobnom rozvoji a budovaní autentickej firemnej značky. Svoje skúsenosti odovzdal viac ako 8 000 účastníkom na firemných školeniach po celom Slovensku a v Čechách. Vo svojom videokurze sa zameral na dôležitosť HR marketingu. V novom blogu si môžete prečítať o úlohe HR marketingu na Slovensku, jeho medzerách a aj tom, aká je jeho budúcnosť.

Ako by ste zadefinovali HR marketing a v čom môže byť pre spoločnosť dôležitý?

HR marketing predstavuje všetky aktivity a spôsoby, ako v praxi reálne budujeme povedomie o značke zamestnávateľa a napĺňame vopred zadefinovanú employer branding stratégiu.

Ide napríklad o internú a externú komunikáciu. Aktivity a kampane na sociálnych sieťach, forma a obsah pracovnej inzercie, tvorba kariérneho newsletteru. Tiež produkcia videí, v ktorých predstavujeme značku zamestnávateľa a jej predstaviteľov z radov zamestnancov a manažérov. V neposlednom rade aj to, ako vyzerá onboarding nových zamestnancov či outplacement program pre kolegov, s ktorými sa potrebujeme rozlúčiť.

Možno to poviem ešte inak. Značka zamestnávateľa sa tvorí a formuje cez konkrétne skutky, aktivity, komunikáciu, programy a kampane. Všetky tieto a ďalšie aktivity môžeme označiť ako HR marketing.

Asi každá firma chce pôsobiť na pracovnom trhu atraktívne pre potenciálneho zamestnanca. V čom vidíte najväčšie medzery slovenských firiem z pohľadu atraktivity? V čom by sa mali všeobecne zlepšiť?

Toto je naozaj veľmi široká téma, preto ju skúsim vtesnať do dvoch, z môjho pohľadu kľúčových rozmerov.

V prvom rade to je umelosť. Až príliš často vidíme snahu firiem komunikovať značku zamestnávateľa absolútne neprirodzeným, nereálnym a tým pádom ťažko uveriteľným spôsobom.

Príkladom môžu byť „legendárne“ employer branding videá. Strojení zamestnanci, naučené odpovede, neprirodzené pózy či slávnostné oblečenie, ktoré vyzerá, ako by si respondent odskočil na natáčanie priamo z promócie alebo recepcie v prezidentskom paláci.

Druhým problémom je sebastrednosť komunikácie – alebo ak chceme „one way talk“. Firmy až príliš často hovoria o sebe, navyše mnohokrát v egotripových superlatívoch (napr. aký veľký je daná firma zamestnávateľ, koľko má pobočiek, atď.). To sú informácie, ktoré možno trápia akcionárov na výročných hodnotiacich poradách, ale pre potenciálneho zamestnanca sú väčšinou úplne bezcenné.

Ľudí skôr zaujíma reálna náplň práce, možnosť sebarozvoja a reálneho kariérneho rastu. Istota bezpečného a motivujúceho prostredia, etické rámce, či kvalita a osobnosť lídrov, ktorí reálne určujú každodenné smerovanie a atmosféru v spoločnosti.

online vzdelavanie fotka

Typický predstaviteľ HR pri svojej každodennej agende častokrát nemusí mať kapacitu aktívne sa venovať HR marketingu. Ak však má chuť, čím by mal človek v takejto situácii začať?

Úprimne? Ideálne v tom, čo ho prirodzene baví a k čomu inklinuje. Práve tak bude možné prirodzene dosiahnuť pravidelnosť a konzistentnosť danej komunikácie či aktivity, čo je kľúčové pre úspech a dosah.

Opäť skúsim byť konkrétny. Ak niekoho baví prispievanie na sociálne siete, nech začne tým. Ak viac inklinuje k rozhovorom, ideálnym začiatkom môže byť kariérny podcast. Ten cez bezplatnú platformu Anchor.fm vie jednoducho a na pár kliknutí publikovať na všetky relevantné podcast kanály, ako napr. Apple Podcasty, Spotify či Google Podcasty.

Môže to byť aj spolupráca so školami, organizovanie neformálnych meetupov pre potenciálnych zamestnancov, písanie blogu, tvorba kariérneho newsletteru, na odber ktorého sa ľudia vedia prihlásiť priamo na kariérnom webe či na sociálnych sieťach.

Ako pracovať vo vzťahu k zamestnancom? Môže byť spokojný a motivovaný zamestnanec taktiež akýmsi nástrojom HR marketingu?

Tu bude odpoveď úplne krátka. Spokojný a motivovaný zamestnanec je najlepším a najdôveryhodnejším HR marketingovým „nástrojom“. Bodka.

Čo čaká firmu, ktorá navonok buduje HR marketing, ktorý nie je v súlade s interným nastavením spoločnosti?

Presne to isté čo dvojicu, v ktorej každý na prvom rande robí zo seba dokonalého partnera a po mesiaci spoločného fungovanie obaja zistia, že ide o veľký omyl.

Firmy si musia uvedomiť, že prikrášľovanie skutočnosti možno prvoplánovo zafunguje a krivka počtu oslovených a získaných kandidátov bude rásť, no sklamanie, nefunkčnosť, narušené vzťahy, zlé meno a fluktuácia budú výsledkom tohto fungovania.

Vo vašom videokurze na Seduo.sk sa venujete aj náboru na sociálnych sieťach. Myslíte si, že tieto kanály budú čoraz viac využívané na vyhľadávanie na úkor klasických pracovných portálov?

Mnohé spoločnosti už dnes veľmi aktívne, efektívne a s výbornými výsledkami využívajú sociálne siete na náborové kampane.

Obrovskou výhodou sociálnych sietí je totiž možnosť neskutočne presného socio-demografického a behaviorálneho profilovania, segmentovania a oslovenia cieľových skupín.

To, v kombinácii s dynamickým, resp. segmentovo prispôsobeným obsahom, lead generation formátom či remarketingom poskytuje neuveriteľne presné, systematické a predvídateľné oslovenie kandidátov.

Navyše si vieme priebežne kampane testovať, vyhodnocovať a optimalizovať pre stále lepšiu efektivitu a úspešnosť výsledkov.

Spokojný a motivovaný zamestnanec je najlepším a najdôveryhodnejším HR marketingovým nástrojom.


Oliver Jakubík pre Seduo.sk

Aj samotný HR marketing sa neustále posúva vpred. Ktoré trendy alebo inovácie vás v poslednej dobe zaujali?

Môžem byť na začiatku trochu kritický? Ja sám som sice úplný fanúšik a technologický geek, a pokiaľ je možnosť, vždy sa hlásim do všetkých beta verzií programov. Preto mám na svojom iPhone často natiahnutú public beta verziu operačného systému; a to isté aj na Macu.

Na druhej strane, v realite je potrebné myslieť na to, že ľudia sú stále ľudia a často majú najlepšie výsledky práve tie „klasické“ riešenia, resp. kombinácia trendov a klasického riešenia.

Príkladom môžu byť virtuálne stretnutia. Ľudia nimi boli nadšení a so zápalom rozprávali o budúcnosti virtuálnych meetingov. Do momentu, kým nás Covid nezavrel doma a uvedomili sme si, ako veľmi nám chýba skutočný ľudský dotyk a pohľad z očí do očí. Preto odporúčam na jednej strane skúšať nové možnosti, no na druhej strane ich citlivo vyhodnocovať a overovať si, aké reálne výsledky nám prinášajú.

A aby som bol konkrétny, spomeniem aj jeden trend, ktorý zatiaľ v HR oblasti nie je takmer vôbec využívaný. Customizovateľné video funnely.

Kde by ste chceli vidieť HR marketing na Slovensku o desať rokov?

Toto je skvelá otázka, na ktorú si ale netrúfam úplne odpovedať. Pri rýchlosti zmien a pokroku neviem odhadnúť, čo všetko budeme mať v rámci marketingu k dispozícii.

Ak by som sa na túto otázku ale pozrel z pohľadu hodnôt, tak určite viac odvážnejší, autentickejší a zároveň premyslenejší. Keďže dnes sú často HR marketingové aktivity skôr pocitovými a spontánne vytvorenými krokmi, než cielenými a na funkčných základoch postavenými činnosťami.

Možno by som tomu dal ešte jeden rámec. Systematický, konzistentný a dlhodobý. Až príliš často sme dnes totiž svedkami toho, že si HR manažéri „spomenú“ na HR marketing iba vtedy, keď je potrebné niečo riešiť rýchlo: „Potrebujeme rýchlo obsadiť jednu pozíciu, spravme preto zajtra kampaň.“

Employer Branding a HR Marketing nemajú byť ONS (One Night Stand) riešenia, ale skôr dlhodobý funkčný vzťah so zákazníkom. Ak si o tých spomínaných 10 rokov budeme reálne uvedomovať, že budovanie dôveryhodnej a zároveň atraktívnej značky je dlhodobý proces, až vtedy si budeme môcť povedať, že aj na Slovensku máme funkčný a dobrý HR Marketing v praxi.