Oliver Simko

Škola hrou. Gamifikácia ako účinná motivácia pre firemné vzdelávanie

12. OKTÓBRA 2021

Dokážeme vďaka hernému dizajnu vytvoriť zdravšiu firemnú kultúru? Gamifikačný dizajnér a zakladateľ štúdia Luducrafts, Oliver Šimko, vyvíja na mieru šité riešenia postavené na princípoch herného dizajnu, behaviorálnych vied a metodiky design thinking. Odpovedal nám na to, ako vie gamifikácia posúvať firmu a jej zamestnancov k lepším výsledkom.

Snom každého zamestnávateľa je mať angažovaných a motivovaných zamestnancov. Ako gamifikácia zapadá do tejto skladačky?

Angažovanosť je dnes jednou z top potrieb, ktorej napĺňanie nie je úplne jednoduché. Ak ste skúšali apelovať na motiváciu zamestnancov pomocou platobných podmienok či benefitov zistíte, že tieto nástroje majú svoje limitácie. Väčšinou vám totiž neapelujú na vnútornú motiváciu. Preto je užitočné hľadať odvetvie, ktoré vnútornej motivácií rozumie veľmi dobre a s angažovanosťou pracuje dlhodobo. Takým odvetvím sú hry.

V nich sme prirodzene angažovaní a motivovaní. Stačí sa pozrieť na niekoho, kto je do hry ponorený. Gamifikácia sa díva na to, ako hry vytvárajú takéto prostredie a následne sa tieto poznatky snaží aplikovať do pracovného prostredia. Technikami herného dizajnu dokáže gamifikácia upraviť našu firemnú komunikáciu a procesy tak, že lepšie apelujú na vnútornú motiváciu zamestnancov, čím ich držia viac angažovaných.

Ako by ste vysvetlil človeku, ktorý nikdy nepočul o gamifikácií, čo to vlastne je a ako môže byť prínosom pre HR?

Skúste si spomenúť, kedy ste sa naposledy hrali, prípadne videli niekoho, kto sa hral. Všimnite si, aké ľahké je počas hrania sa stratiť pojem o čase. Ako v hrách skúšame nové veci, vychádzame von z komfortnej zóny, vyrovnávame sa s prehrou či stresom. Nebojíme sa prejavovať, inovovať a učiť sa nové veci. To vďaka špecifickému mindsetu, ktorý hraním získavame.

Teraz si predstavme, že by sa naši zamestnanci takto cítili pri recruitingu, onboardingu, rozvoji či plnení svojich rozvojových plánov. Gamifikácia sa pýta, ako by sme tento typ zážitku dokázali preniesť do reálneho sveta, napríklad aj do sveta HR. HR získava gamifikáciou nástroj, ktorým môže odmeňovať kolegov a kolegyne tak, že vplýva na ich vnútornú motiváciu, pomáha motivovať k lepším výkonom či zlepšovať kľúčové procesy.

online vzdelavanie fotka

Ako podľa vás slovenskí zamestnávatelia pracujú s gamifikáciou v rámci HR procesov? Vedeli by ste situáciu u nás porovnať so zahraničnými spoločnosťami?

Často vidíme gamifikáciu v rôznych častiach employee life cycle. Vidíme ju v sourcing a recruiting kampaniach. Veľké slovo má v pre-onboardingu, onboardingu do spoločností a stále miesto má vo vzdelávaní. Nie je ale výnimkou, že sa uplatňuje pri internej komunikácií, prípadne pri osvojovaní firemných hodnôt.

Myslím si, že principiálne veľké rozdiely medzi krajinami nie sú. V tejto téme sme všetci viac menej na rovnakej inovačnej vlne. Možno je niekde dostupnejšie voliť nákladnejšie technológie ako VR / AR. Na Slovensku ale vnímam, že sa vieme ľahšie púšťať aj do hĺbkových a koncepčnejších riešení, ktoré idú za jednorazovú kampaň (napr. na zber kandidátov), ale reálne menia procesy a kultúru k lepšiemu. To je za mňa obrovské plus.

Čo najčastejšie vníma firma alebo zamestnávateľ ako najväčšiu prekážku pred tým, aby začal prvky gamifikácie využívať?

Veľmi záleží od toho, kedy a ako sa ku konceptu gamifikácie dostanú. Ak majú na začiatku zadefinovaný problém a pri jeho riešení narazia na gamifikáciu, ktorá im na neho dáva odpoveď, tak tie prekážky sú skôr v praktickej rovine. Rieši sa, aké sú technologické a procesné limitácie, ktoré treba rešpektovať pri samotnej kreatíve.

Určite ale vie byť veľkou prekážkou, ak absentujú dobre zadefinované ciele a očakávania, ktoré si od gamifikácie sľubujeme. Aby fungovala potrebujete vedieť, aké správanie chceme podporiť, ako sa má prejaviť na KPI, kde sa bude odohrávať a podobne.

Ak sa ku gamifikácií dostanem tak, že sa nadchnem pre koncept, ale nemám ešte konkrétne zadanie, je dôležité najskôr identifikovať vhodnú oblasť, na ktorej si to chcem vyskúšať a to vie zabrať nejaký čas.

Gamifikácia zastáva úlohu, aby budúce online vzdelávacie platformy vedeli správne komunikovať progres a apelovať na vnútornú motiváciu.


Oliver Šimko pre Seduo.sk

Vo vašom videokurze na Seduo.sk vysvetľujete, ako sa gamifikácia dá využiť napríklad aj v oblasti HR a  pri onboardingu. Dá sa podľa vás aplikovať aj pre potreby vzdelávania zamestnancov?

Áno, pre nás bolo vzdelávanie zamestnancov na začiatku primárnou oblasťou, ktorú sme gamifikovali. Učiť sa gamifikovanou formou, alebo vyslovene formou hry, má totiž viacero výhod. Informácie neprijímate pasívne, ale hneď s nimi aktívne pracujete. Rýchlo a jasne vidíte ako sa zlepšujete a aký význam má pre vás dané vzdelávanie v reálnom živote.

V rámci prezenčných tréningov vie veľmi dobre poslúžiť ako kombinácia icebreakeru a efektívneho transferu vedomostí. Napríklad, ak si zahráte kartovú hru o BOZP, zabavíte sa s ostatnými a ešte si aj lepšie zapamätáte potrebné informácie.

Pri digitálnom vzdelávaní sa dá veľmi pekne využiť pri microlearningu, alebo akomkoľvek vzdelávaní, pri ktorom je potrebné účastníka podporiť, ukázať mu jeho progres a udržať ho motivovaného a pozorného po celý čas kurzu.

Firemné vzdelávanie sa pod vplyvom pandémie presunulo do online prostredia. Momentálne spoločnosti prechádzajú na tzv. hybridné vzdelávanie, kedy kombinujú online a offline školenia. Akú rolu v tomto mixe môžu zohrávať princípy gamifikácie?

Gamifikácia dokáže pri hybridných modeloch, keď je časť ľudí online a časť prezenčne, pomôcť uvoľniť atmosféru pre lektora aj účastníkov. Hernými prvkami dokážete vytvoriť prostredie, ktoré nenásilnou formou vytvára pocit spolupatričnosti a vťahuje do diania aj tých, ktorí sú online. Ak máte dlhodobejší hybridný program, gamifikovaný dashboard vám vie pomôcť zvládnuť vytvoriť pocitový most medzi jednotlivými časťami výuky a lepšie manažovať motiváciu a očakávania.

Vidíte budúcnosť online vzdelávania v interaktivite online prostredia? Aké sú ďalšie výzvy a smery, ktorými sa môže tento trend uberať z pohľadu gamifikácie?

Osobne si myslím, že interaktivita je kľúčová pre akúkoľvek formu vzdelávania. Umožňuje účastníkom aktívne pracovať s novými informáciami a rovno ich skúšať aplikovať do praxe, čo je kľúčové pre ich neskoršie upevnenie a korigovanie. Kým v prezenčnom školení máte limitovaný priestor na kladenie otázok a nikdy sa lektor nebude zvládať venovať každému rovnakým dielom, v interaktívnom online prostredí dokážete každému dopriať toľko času a opakovaní, koľko potrebuje.

Trend preto vnímam najmä v kontexte vytvárania personalizovaných vzdelávacích programov na mieru, ktoré sa budú vedieť prispôsobiť vášmu tempu, štýlu učenia a identifikovaní aktuálnych potrieb. HR bude mať aj prehľadný reporting. Gamifikácia v tomto trende zastáva úlohu toho, aby budúce online vzdelávacie platformy vedeli správne komunikovať progres a apelovať na vnútornú motiváciu. Aby prinášali pocit kontroly, pozitívneho statusu a prestíže a zároveň aby dokázali vytvárať potrebný hráčsky mindset, v ktorom sa nebojíme vystúpiť z komfortnej zóny a neúspech vnímať ako legitímnu stratégiu učenia sa.