Generácia Y - kto sú, odkiaľ pochádzajú, čo robia a hovoria
Získanie talentov generácie Y
Vedenie generácie Y
Rozvoj talentov generácie Y
Udržanie talentov generácie Y vo firme
Záverečné video a test