Začíname s fundraisingom

hviezdička hodnotenia vyplnenáStar_Strokedhviezdička hodnotenia nevyplnená

Česky Česky
Kurzom sprevádza Česká spořitelna a České centrum fundraisingu

Cena: zdarma

Počet lekcií:
16
Celková dĺžka videí:
37 min

Certifikát absolventa, Neobmedzený prístup

Spustiť kurz zdarma

Čo sa v kurze naučíte

Darovať na dobročinné účely sa aj u nás opäť stáva normálne a práca s darcami neodmysliteľnou súčasťou vedenia a riadenia neziskových organizácií. Urobte si jasno v tom, ako začať a čo to obnáša.

V kurze si osvojíte

Biznis Financie

Dostatok zdrojov, aby naša občianska iniciatíva alebo neziskovka mohla robiť to, čo považuje za správne, spôsobom, ktorý považuje za najlepší. Dostatok projektovo neviazaných prostriedkov a nezávislosť na verejných dotáciách. To znie ako rozprávka...

Pritom je to vlastne dobrý popis cieľov činností, ktorým dohromady hovoríme „fundraising“. A tak vás zavedieme do rozprávky, kde slovo na „f“ prestane byť slovom neslušným, dozviete sa, ako na to, ako začať a ako práci s darcami rozumieť, aby ste ju mohli robiť dobre a úspešne.

Kurz je určený začínajúcim fundraiserom, študentom, manažérom a členom správnych rád neziskových organizácií, ktoré sa rozhodli začať pracovať so súkromnými darcami.

Jeho cieľom je:    

  • Predstaviť fundraising ako odbor činností a ako profesiu.  
  • Ponúknuť základnú orientáciu v tom, čo tento odbor obnáša.  
  • Predstaviť základné princípy fundraisingu.  
  • Zhrnúť, bez čoho sa nezobíde nezisková organizácia, keď sa chce fundraisingu venovať.  
  • Ukázať, ako fundraising začleniť do chodu organizácie, aké je jeho miesto.  
  • Zhrnúť základné motivácie darcov.  
  • Predstaviť logiku argumentácie pre darcov.  
  • Vysvetliť model fungovania fundraisingu ako portfólia súvisiacich čínností ako plán spoločnej cesty, ktorú ponúkame darcom.  
  • Sprehľadniť základné zdroje.  
  • Ukázať základné metódy fundraisingu. 

Osnova kurzu

Všetky lekcie sú prístupné

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Banka

Sme modernou bankou orientovanou na drobných klientov, malé a stredné firmy, mestá a obce. Máme nezastupiteľnú rolu vo financovaní veľkých čítať viackorporácií a v poskytovaní služieb v oblasti finančných trhov. Krok za krokom je náš program sociálneho bankovníctva určený pre sociálne zamerané neziskovky a tie, ktorých podnikanie má sociálny presah. Vďaka skúsenostiam s prácou pre neziskový sektor dokážeme porozumieť vašim potrebám a pomôžeme vám nájsť riešenia v bankovom svete. Ponúkame nielen vhodne prispôsobené bankové produkty, ale aj mnohé rozvojové nástroje ako napríklad FRIN.

Všetky kurzy lektora Česká spořitelna
České centrum fundraisingu

České centrum fundraisingu

Nezisková organizácia

České centrum fundraisingu je popredným odborníkom na podporu a rozvoj organizácií občianskej spoločnosti v Českej republike, v strednej a východnej čítať viacEurópe a ďalších krajinách, ktoré prechádzajú demokratickou transformáciou. Pomáhame lídrom získať potrebné sebavedomie, schopnosti a zručnosti, aby dokázali dostať svoje roly a naplniť zmysel vlastnej slobody. Viac na webe.

Všetky kurzy lektora České centrum fundraisingu

Hodnotenie kurzu

82 %

237 hodnotenie
127x
46x
36x
15x
13x

Anita S.

Vše bylo pěkně vysvětleno


Daniel L.

Řekl bych, že tento kurz je zaměřený hlavně pro "laiky" a děti, ale tím, že za to nic nedáte, bych to určitě vyzkoušel. Získáte i povědomí o jiných sférách edukace.


Zuzana V.

Humorná a stylizovaná forma kurzu odvádí pozornost od sdělení.

Ako kurz prebieha?

Nejde o nič zložité. Čaká vás niekoľko krátkych videí, ktoré môžu byť doplnené pracovnými zošitmi, kvízmi alebo inými materiálmi k štúdiu. Na videá sa môžete pozerať kedykoľvek. Stačí len byť pripojení na internet.

Čaká vás záverečný test, ktorý preverí, čo ste sa naučili. Za absolvovaný kurz získate certifikát o absolvovaní. Test môžete skúšať aj viackrát, takže žiadny stres.
Stačí v záverečnom teste získať aspoň 80 %. Certifikát zostane uložený pri absolvovanom kurze kedykoľvek pripravený na stiahnutie.
Je to doklad o tom, že na sebe pracujete viac, ako je bežné. To vám pomôže vyniknúť medzi ďalšími ľuďmi, ktorí majú zálusk na rovnaké pracovné miesto, alebo v rámci sebeprezentácie. Najlepšie využijete certifikát vo svojom životopise (napr. na Linkedin a Jobs.cz) alebo ako vytlačený dokument medzi vašimi ďalšími vzdelávacími úspechmi.
Áno, lekcie môžete študovať opakovane, tiež ich môžete preskakovať a následne sa k nim vracať. Či už kurz ukončíte úspešne alebo neúspešne, môžete ho ľubovoľne opakovať.