Začíname s fundraisingom

Cena: zdarma

Počet lekcií:
16
Celková dĺžka videí:
37 min
Spustiť kurz zdarma
Certifikát absolventa
Neobmedzený prístup

Čo sa v kurze naučíte

Darovať na dobročinné účely sa aj u nás opäť stáva normálne a práca s darcami neodmysliteľnou súčasťou vedenia a riadenia neziskových organizácií. Urobte si jasno v tom, ako začať a čo to obnáša.

V kurze si osvojíte

Dostatok zdrojov, aby naša občianska iniciatíva alebo neziskovka mohla robiť to, čo považuje za správne, spôsobom, ktorý považuje za najlepší. Dostatok projektovo neviazaných prostriedkov a nezávislosť na verejných dotáciách. To znie ako rozprávka...

Pritom je to vlastne dobrý popis cieľov činností, ktorým dohromady hovoríme „fundraising“. A tak vás zavedieme do rozprávky, kde slovo na „f“ prestane byť slovom neslušným, dozviete sa, ako na to, ako začať a ako práci s darcami rozumieť, aby ste ju mohli robiť dobre a úspešne.

Kurz je určený začínajúcim fundraiserom, študentom, manažérom a členom správnych rád neziskových organizácií, ktoré sa rozhodli začať pracovať so súkromnými darcami.

Jeho cieľom je:    

  • Predstaviť fundraising ako odbor činností a ako profesiu.  
  • Ponúknuť základnú orientáciu v tom, čo tento odbor obnáša.  
  • Predstaviť základné princípy fundraisingu.  
  • Zhrnúť, bez čoho sa nezobíde nezisková organizácia, keď sa chce fundraisingu venovať.  
  • Ukázať, ako fundraising začleniť do chodu organizácie, aké je jeho miesto.  
  • Zhrnúť základné motivácie darcov.  
  • Predstaviť logiku argumentácie pre darcov.  
  • Vysvetliť model fungovania fundraisingu ako portfólia súvisiacich čínností ako plán spoločnej cesty, ktorú ponúkame darcom.  
  • Sprehľadniť základné zdroje.  
  • Ukázať základné metódy fundraisingu. 

Osnova kurzu

Všetky lekcie sú prístupné
Česká spořitelna

Česká spořitelna

Banka

Sme modernou bankou orientovanou na drobných klientov, malé a stredné firmy, mestá a obce. Máme nezastupiteľnú rolu vo financovaní veľkých čítať viackorporácií a v poskytovaní služieb v oblasti finančných trhov. Krok za krokom je náš program sociálneho bankovníctva určený pre sociálne zamerané neziskovky a tie, ktorých podnikanie má sociálny presah. Vďaka skúsenostiam s prácou pre neziskový sektor dokážeme porozumieť vašim potrebám a pomôžeme vám nájsť riešenia v bankovom svete. Ponúkame nielen vhodne prispôsobené bankové produkty, ale aj mnohé rozvojové nástroje ako napríklad FRIN.

Všetky kurzy lektora Česká spořitelna
České centrum fundraisingu

České centrum fundraisingu

Nezisková organizácia

České centrum fundraisingu je popredným odborníkom na podporu a rozvoj organizácií občianskej spoločnosti v Českej republike, v strednej a východnej čítať viacEurópe a ďalších krajinách, ktoré prechádzajú demokratickou transformáciou. Pomáhame lídrom získať potrebné sebavedomie, schopnosti a zručnosti, aby dokázali dostať svoje roly a naplniť zmysel vlastnej slobody. Viac na webe.

Všetky kurzy lektora České centrum fundraisingu

Hodnotenie kurzu

82 %

274 hodnotenie
149x
51x
41x
18x
15x

Kateřina B.

Pár dobrých myšlenek. Přehled v číslech a info o dárcovské základně prospěšné. Ale ten formát je naprosto šílený.


Lucie R.

Pro osvětlení základních principů fundraisingu nebo připomenutí hlavních zásad, je to pěkně (a navíc vtipně a nenásilně) zpracovaný kurz. Děkuji za něj.


Andrej Burianek

Cenne rady podane zaujmavou formou.

Ako kurz prebieha?

Nejde o nič zložité. Čaká vás niekoľko krátkych videí, ktoré môžu byť doplnené pracovnými zošitmi, kvízmi alebo inými materiálmi k štúdiu. Na videá sa môžete pozerať kedykoľvek. Stačí len byť pripojení na internet.

Čaká vás záverečný test, ktorý preverí, čo ste sa naučili. Za absolvovaný kurz získate certifikát o absolvovaní. Test môžete skúšať aj viackrát, takže žiadny stres.
Stačí v záverečnom teste získať aspoň 80 %. Certifikát zostane uložený pri absolvovanom kurze kedykoľvek pripravený na stiahnutie.
Je to doklad o tom, že na sebe pracujete viac, ako je bežné. To vám pomôže vyniknúť medzi ďalšími ľuďmi, ktorí majú zálusk na rovnaké pracovné miesto, alebo v rámci sebeprezentácie. Najlepšie využijete certifikát vo svojom životopise (napr. na Linkedin a Jobs.cz) alebo ako vytlačený dokument medzi vašimi ďalšími vzdelávacími úspechmi.
Áno, lekcie môžete študovať opakovane, tiež ich môžete preskakovať a následne sa k nim vracať. Či už kurz ukončíte úspešne alebo neúspešne, môžete ho ľubovoľne opakovať.