Prokrastinácia - zásadný problém dnešnej doby a nepriateľ spokojnosti
VÍZIA: ako nájsť svoju osobnú víziu a zapáliť tak motor vnútornej motivácie?
AKCIA: ako posilňovať vôľu, odolávať pokušeniam a žiť každý deň viac naplno?
Finálna lekcia a test