Pracovné právo ČR pre manažérov I.
Vzdelávanie ako súčasť života
Pracovné právo ČR pre manažérov II.
Pracovné právo SR pre manažérov
Moderné trendy v HR
Talent management generácie Y
Ako sa efektívne učiť online
Ako sa efektívne učiť online
 88 %
1:07 hod13 lekcií
Stratégia získania TOP kandidáta