Prekreslite sa k úspešnej prezentácii
Prekreslite sa k úspešnej prezentácii
Hodnotenie kurzu  78 %
34 min8 lekcií
Ako úspešne prezentovať a viesť porady
Tri piliere úspešnej prezentácie
Prezentačné zručnosti a verejný prejav
Ako vytvoriť skvelý videokurz od A po Z
Pracujte v PowerPointe ako profík