Nešváry v prezentácii a ako sa ich zbaviť
Nešváry v prezentácii a ako sa ich zbaviť
Hodnotenie kurzu  95 %
56 min13 lekcií
Pracujte v PowerPointe ako profík
Ako vytvoriť skvelý videokurz od A po Z
Prezentačné zručnosti a verejný prejav
Tri piliere úspešnej prezentácie
Ako úspešne prezentovať a viesť porady