Profesionálny hovorený prejav s Jakubom Železným
Ako vytvoriť skvelý videokurz od A po Z
Prezentačné zručnosti a verejný prejav
Tri piliere úspešnej prezentácie
Ako úspešne prezentovať a viesť porady
Prekreslite sa k úspešnej prezentácii