Úvod do riadenia kvality
Úvod do riadenia kvality
Hodnotenie kurzu  94 %
1:34 hod13 lekcií
Firma a rodina ako kmeň
Firma a rodina ako kmeň
 94 %
1:14 hod19 lekcií
Praktická cesta k inováciám
Praktická cesta k inováciám
 88 %
1:13 hod12 lekcií