Česky

Budujte úspešnú kariéru v akomkoľvek veku!

Kurzom sprevádza  Age Management, z.s.

Zvládajte zmeny, plánujte profesijné ciele, predchádzajte riziku vyhorenia. Age management vás podporí v úspešnom vykonávaní vašej práce!

Zdarma

Celková dĺžka videí

1:26 hod

Počet lekcií

17

Hodnotenie
Pridať do plánu
Certifikát absolventa
Neobmedzený prístup
Na čo sa kurz zameriava

Kurz "Budujte úspešnú kariéru v akomkoľvek veku!“ pre vás pripravila spoločnost Age Management, z.s., a jeho hlavným cieľom je zoznámiť vás s možnosťami zvládania jednotlivých etáp pracovného, ale aj osobného života, a to nech ste v akomkoľvek veku.

Kurz je obsahovo rozčlenený do troch častí a na príklade pani Lenky vás zoznámi s pojmom pracovná schopnosť a jeho dôležitosti pre naše uplatnenie na trhu práce so špecifikami jednotlivých generácií a tiež s možnosťami zmien v prístupe k starnutiu.

Predstaví vám zároveň nový program Profesijné seniority, ktorý bol vyvinutý vo Fínsku s cieľom rozvíjania zručností pre riadenie kariéry a zvládania zmien, plánovania pracovnej kariéry, ale tiež s možnosťami predchádzania syndrómu vyhorenia.

Kurz zahŕňa rad doplnkových materiálov na stiahnutie.

Online kurz pripravili Ilona Štorová, Erika Konupčíková a Milada Záborcová:

Ilona Štorová sa dlhodobo zaoberá age managementom a posúva hranice personálnej práce v Českej republike smerom k individuálnej práci so zamestnancami, s dôrazom na ich zdravie, duševnú pohodu a spokojnosť v práci. Spolupracuje na týchto konceptoch v rámci celej Európy a prináša nové, inovatívne prístupy. Je certifikovanou lektorkou Profesnej seniority.

Erika Konupčíková pôsobí ako lektor už viac ako 20 rokov, venuje sa výuke odbornej angličtiny, mentoringu, legislatívy vo vzdelávaní, lektorských zručností a je autorizovanou zástupkyňou pre skúšku z profesijnej kvalifikácie Lektor ďalšieho vzdelávania. Je certifikovanou lektorkou Profesijnej seniority.

Milada Záborcová má ťažisko lektorskej a konzultačnej práce v oblasti zvládania krízových situácií a emócií pri práci s ľuďmi. Zameriava sa na riešenie komunikácie v tímoch, okrem firemného prostredia pôsobí dlhodobo aj v neziskovom sektore a v sociálnej sfére. Je certifikovanou lektorkou Profesijnej seniority.

Celý popisok

Osvojíte si nasledujúce zručnosti
Age Management, z.s.

Age Management, z.s.

Nezisková organizácia

Poslaním spoločnosti, ktorá bola založená v r. 2013, je napomáhať rozvoju age managementu. Ponúkame nový pohľad na personálne činnosti s čítať viacprihliadnutím na potreby jednotlivca na pracovisku a s ohľadom na jeho vek. Úzko spolupracujeme so subjektmi v ČR aj v zahraničí. Sme držitelia licencie na realizáciu unikátneho programu „Profesijná seniorita“ od Fínskeho inštitútu pracovného zdravia, ktorého cieľom je podpora účastníkov pri plánovaní cieľov, hľadaní riešení, týkajúcich sa ich kariéry a zvládania osobných aj pracovných zmien. Realizujeme publikačnú činnosť s cieľom popularizácie age managementu, podpory aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Všetky kurzy lektora Age Management, z.s.

Hodnotenie kurzu

83 %

350 hodnotenie
184x
82x
50x
24x
10x

Petr K.

Fajn kurz


Kateřina V.

Děkuji za skvělý kurs, který jsem absolvovala zprvu jen ze zájmu, v konečném důsledku jsem si ale uvědomila, že mě hodně obohatil a povzbudil. Díky přednáškám, materiálům a cvičením jsem si více uvědomila cenu sebe sama i našeho pracovního týmu - hodnotu každého člověka v něm. Více jsem se utvrdila v tom, že ohledně udržení pracovní schopnosti nezáleží jen na sebevzdělávání a udržování si kondice, ale i na budování dobrých sociálních vztahů doma i v práci, na zlepšování našeho pracovního prostředí v kanceláři, na sladění svého osobního i pracovního života, na pozitivním přístupu k životu. Líbilo se mi povzbuzení k odvaze ke změnám a k odvaze svěřit se v případě problémů do péče odborníků (syndrom vyhoření). Hodně mě zaujala prezentace o jednotlivých generacích (za sebe musím říci, že u mě to souhlasí). Oceňuji i podněty pro vedoucí pracovníky.


Mgr. L. Č.

Kurz byl dobře tematicky poskládán, oceňuji příklady z praxe, lektorky srozumitelné, moc děkuji

Ako kurz prebieha?

Nejde o nič zložité. Čaká vás niekoľko krátkych videí, ktoré môžu byť doplnené pracovnými zošitmi, kvízmi alebo inými materiálmi k štúdiu. Na videá sa môžete pozerať kedykoľvek. Stačí len byť pripojení na internet.

Čaká vás záverečný test, ktorý preverí, čo ste sa naučili. Za absolvovaný kurz získate certifikát o absolvovaní. Test môžete skúšať aj viackrát, takže žiadny stres.
Stačí v záverečnom teste získať aspoň 80 %. Certifikát zostane uložený pri absolvovanom kurze kedykoľvek pripravený na stiahnutie.
Je to doklad o tom, že na sebe pracujete viac, ako je bežné. To vám pomôže vyniknúť medzi ďalšími ľuďmi, ktorí majú zálusk na rovnaké pracovné miesto, alebo v rámci sebeprezentácie. Najlepšie využijete certifikát vo svojom životopise (napr. na Linkedin a Jobs.cz) alebo ako vytlačený dokument medzi vašimi ďalšími vzdelávacími úspechmi.
Áno, lekcie môžete študovať opakovane, tiež ich môžete preskakovať a následne sa k nim vracať. Či už kurz ukončíte úspešne alebo neúspešne, môžete ho ľubovoľne opakovať.