Komunikácia s ľuďmi v súlade s fungovaním mozgu

i v audio verzii

Cena: zdarma

Počet lekcií:
12
Celková dĺžka videí:
47 min
Spustiť kurz zdarma
Certifikát absolventa
Neobmedzený prístup

Čo sa v kurze naučíte

Spoznajte princípy komunikácie, ktorá je v súlade s fungovaním mozgu, zlepšite svoje sebaovládanie a dosiahnite väčšie porozumenie s ostatnými.

V kurze si osvojíte

Počúvate občas od ľudí vety, ktoré vás štvú? Stáva sa vám, že druhí niečo sľúbia, neurobia to a potom sa vyhovárajú? Počas kurzu sa naučíme na tieto a podobné situácie reagovať tak, aby sme neprehlbovali konflikt a zároveň viedli druhých k zodpovednosti za ich správanie. Osvojíme si konkrétne princípy vedomej práce so vzťahovými signálmi v komunikácii (nehodnotiť, neveštiť, nedávať nevyžiadané dobré rady, nepopierať to, ako vidia svet druhí, používať popisný jazyk a pátrať po porozumení), ktoré znižujú počet hádok a vedú druhých ľudi k sebariadeniu.

Obsah kurzu je postavený na základe poznatkov o fungovaní mozgu (práce Davida Rocka) a poznatkov o fungovaní vzťahových signálov v komunikácii (práce Paula Watzlawicka). David Rock sa dlhodobo zaoberá výskumami v oblasti reagovania nášho mozgu na signály, ktoré doň prichádzajú. Na základe výskumov sformuloval konkrétne odporúčanie, ktoré počas kurzu budeme zdieľať.

Paul Watzlawick založil komunikačnú školu v Palo Alto. Vo svojich výskumoch, ktoré robil o.i. v rodinách a v školách, sa zameriaval na vzťahové signály v našej komunikácii. V priebehu kurzu sa zameriame najprv na vnímanie vzťahových signálov v komunikácii my a druhí a neskôr na tréning budovania porozumenia medzi nami a druhými na základe vedomej práce so vzťahovými signálmi.

Kurz pomôže zlepšiť naše sebaovládanie v bežných situáciách a uľahčí porozumenie medzi nami a druhými ľuďmi.

Ciele kurzu:

Po absolvovaní tohto kurzu budete schopní:

1) Komunikovať s ľuďmi spôsobom, ktorý je dôrazný a pri tom neohrozuje vzťahy.

2) Reagovať nekonfliktným spôsobom na správanie druhých ľudí, ktoré je vám nepríjemné.

3) Viesť druhých ľudi k sebariadeniu a k zodpovednosti za ich správanie.

Kurz zahŕňa:

Tento kurz obsahuje 3 moduly, v ktorých nájdete celkom 10 lekcií.

Študijné texty si môžete prečítať alebo vypočuť vo forme videí. Kurz dopĺňa 5 praktických cvičení.

Počas štúdia v kurze sa môžete zapojiť do diskusie vo facebookovej skupine Komunikácia s ľuďmi v súlade s fungovaním mozgu, ktorá bola vytvorená ako komunikačný priestor pre účastníkov kurzu a záujemcov o tému komunikácie s ľuďmi v súlade s fungovaním mozgu.

Osnova kurzu

Všetky lekcie sú prístupné
Západočeská univerzita

Západočeská univerzita

Vysoká škola

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou verejnou vysokoškolskou inštitúciou sídliacou v Plzeňskom kraji. čítať viacUniverzita má v súčasnej dobe deväť fakúlt s takmer 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Viac ako 12 tisíc študentov si môže vybrať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, pričom samozrejmosťou je možnosť výberu formy štúdia v podobe prezenčnej, kombinovanej alebo distančnej. Západočeská univerzita má významné postavenie medzi univerzitami v Českej republike aj v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Naše ukotvenie v tradícii európskeho vysokoškolského vzdelávania upevnilo na sklonku roku 2012 aj získanie certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), ktorý potvrdzuje, že študijné prostredie na Západočeskej univerzite v Plzni úplne zodpovedá európskym štandardom.

Všetky kurzy lektora Západočeská univerzita
Michal Dubec

Michal Dubec

VŠ pedagóg a lektor

Mgr. Michal Dubec pôsobí 14 rokov v školstve (učil na základnej škole a gymnáziu). Od roku 2007 prednáša na katedre pedagogiky ZČU v Plzni. čítať viacPravidelne prednáša ako hosť na vysokých školách (TU v Liberci, FF MU v Brne, PF JČU v Budejoviciach). Špecializuje sa na rozvoj mäkkých zručností učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl v ČR (komunikácia, riadenie tímov, motivácia). Vytvára programy pre rozvoj lektorov neziskových organizácií (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea, Centrum pasívneho domu). Lektorsky spolupracuje s celorepublikovými centrami pre vzdelávanie učiteľov (NIDV, KVIC, ACOR). Píše skriptá a pravidelne prispieva do periodík zaoberajúcich sa pedagogikou a andragogikou.

Všetky kurzy lektora Michal Dubec

Hodnotenie kurzu

91 %

5 411 hodnotenie
3627x
1279x
378x
74x
53x

Jan M.

Věcný kurz, závěrečné doporučení zaměřit se na jednu věc z kurzu dává smysl


Ing. A. S.

Příjemný kurz i školitel, myslím, že byl velmi přínosný.


Hana M.

Kurz mi pomohl pochopit mé chování a sjednání nápravy. Děkuji

Ako kurz prebieha?

Nejde o nič zložité. Čaká vás niekoľko krátkych videí, ktoré môžu byť doplnené pracovnými zošitmi, kvízmi alebo inými materiálmi k štúdiu. Na videá sa môžete pozerať kedykoľvek. Stačí len byť pripojení na internet.

Čaká vás záverečný test, ktorý preverí, čo ste sa naučili. Za absolvovaný kurz získate certifikát o absolvovaní. Test môžete skúšať aj viackrát, takže žiadny stres.
Stačí v záverečnom teste získať aspoň 80 %. Certifikát zostane uložený pri absolvovanom kurze kedykoľvek pripravený na stiahnutie.
Je to doklad o tom, že na sebe pracujete viac, ako je bežné. To vám pomôže vyniknúť medzi ďalšími ľuďmi, ktorí majú zálusk na rovnaké pracovné miesto, alebo v rámci sebeprezentácie. Najlepšie využijete certifikát vo svojom životopise (napr. na Linkedin a Jobs.cz) alebo ako vytlačený dokument medzi vašimi ďalšími vzdelávacími úspechmi.
Áno, lekcie môžete študovať opakovane, tiež ich môžete preskakovať a následne sa k nim vracať. Či už kurz ukončíte úspešne alebo neúspešne, môžete ho ľubovoľne opakovať.