Komunikácia s ľuďmi v súlade s fungovaním mozgu

Kurzom sprevádza  Západočeská univerzita a Michal Dubec

Vhodné na počúvanie

Spoznajte princípy komunikácie, ktorá je v súlade s fungovaním mozgu, zlepšite svoje sebaovládanie a dosiahnite väčšie porozumenie s ostatnými.

zdarma

Celková dĺžka

47 min

Počet lekcií

12

Hodnotenie
Pridať do plánu
Certifikát absolventa
Neobmedzený prístup
Na čo sa kurz zameriava

Počúvate občas od ľudí vety, ktoré vás štvú? Stáva sa vám, že druhí niečo sľúbia, neurobia to a potom sa vyhovárajú? Počas kurzu sa naučíme na tieto a podobné situácie reagovať tak, aby sme neprehlbovali konflikt a zároveň viedli druhých k zodpovednosti za ich správanie. Osvojíme si konkrétne princípy vedomej práce so vzťahovými signálmi v komunikácii (nehodnotiť, neveštiť, nedávať nevyžiadané dobré rady, nepopierať to, ako vidia svet druhí, používať popisný jazyk a pátrať po porozumení), ktoré znižujú počet hádok a vedú druhých ľudi k sebariadeniu.

Obsah kurzu je postavený na základe poznatkov o fungovaní mozgu (práce Davida Rocka) a poznatkov o fungovaní vzťahových signálov v komunikácii (práce Paula Watzlawicka). David Rock sa dlhodobo zaoberá výskumami v oblasti reagovania nášho mozgu na signály, ktoré doň prichádzajú. Na základe výskumov sformuloval konkrétne odporúčanie, ktoré počas kurzu budeme zdieľať.

Paul Watzlawick založil komunikačnú školu v Palo Alto. Vo svojich výskumoch, ktoré robil o.i. v rodinách a v školách, sa zameriaval na vzťahové signály v našej komunikácii. V priebehu kurzu sa zameriame najprv na vnímanie vzťahových signálov v komunikácii my a druhí a neskôr na tréning budovania porozumenia medzi nami a druhými na základe vedomej práce so vzťahovými signálmi.

Kurz pomôže zlepšiť naše sebaovládanie v bežných situáciách a uľahčí porozumenie medzi nami a druhými ľuďmi.

Ciele kurzu:

Po absolvovaní tohto kurzu budete schopní:

1) Komunikovať s ľuďmi spôsobom, ktorý je dôrazný a pri tom neohrozuje vzťahy.

2) Reagovať nekonfliktným spôsobom na správanie druhých ľudí, ktoré je vám nepríjemné.

3) Viesť druhých ľudi k sebariadeniu a k zodpovednosti za ich správanie.

Kurz zahŕňa:

Tento kurz obsahuje 3 moduly, v ktorých nájdete celkom 10 lekcií.

Študijné texty si môžete prečítať alebo vypočuť vo forme videí. Kurz dopĺňa 5 praktických cvičení.

Počas štúdia v kurze sa môžete zapojiť do diskusie vo facebookovej skupine Komunikácia s ľuďmi v súlade s fungovaním mozgu, ktorá bola vytvorená ako komunikačný priestor pre účastníkov kurzu a záujemcov o tému komunikácie s ľuďmi v súlade s fungovaním mozgu.

Celý popisok

Osvojíte si nasledujúce zručnosti
Lektori kurzu
Západočeská univerzita

Vysoká škola

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou verejnou vysokoškolskou inštitúciou sídliacou v Plzeňskom kraji. Univerzita má v súčasnej dobe deväť fakúlt s takmer 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Viac ako 12 tisíc študentov si môže vybrať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, pričom samozrejmosťou je možnosť výberu formy štúdia v podobe prezenčnej, kombinovanej alebo distančnej.

Západočeská univerzita má významné postavenie medzi univerzitami v Českej republike aj v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Naše ukotvenie v tradícii európskeho vysokoškolského vzdelávania upevnilo na sklonku roku 2012 aj získanie certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), ktorý potvrdzuje, že študijné prostredie na Západočeskej univerzite v Plzni úplne zodpovedá európskym štandardom.


Michal Dubec

VŠ pedagóg a lektor

Mgr. Michal Dubec pôsobí 14 rokov v školstve (učil na základnej škole a gymnáziu). Od roku 2007 prednáša na katedre pedagogiky ZČU v Plzni. Pravidelne prednáša ako hosť na vysokých školách (TU v Liberci, FF MU v Brne, PF JČU v Budejoviciach). Špecializuje sa na rozvoj mäkkých zručností učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl v ČR (komunikácia, riadenie tímov, motivácia).

Vytvára programy pre rozvoj lektorov neziskových organizácií (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea, Centrum pasívneho domu). Lektorsky spolupracuje s celorepublikovými centrami pre vzdelávanie učiteľov (NIDV, KVIC, ACOR). Píše skriptá a pravidelne prispieva do periodík zaoberajúcich sa pedagogikou a andragogikou.

Hodnotenie kurzu

91 %

6 190 hodnotenie
4151x
1451x
439x
88x
61x

Hodnotenie pridávajú iba študenti s overeným účtom


Martin J.

Veľmi zaujímavý a odborne prezentovaný kurz.


Jana S.

Děkuji za další skvělý kurz. Určitě pomůže do života.


Kristina V.

Cením konkrétní příklady popisovaných situací a jejich řešení.

Často kladené otázky
Čaká vás záverečný test, ktorý preverí, čo ste sa naučili. Za absolvovaný kurz získate certifikát o absolvovaní. Test môžete skúšať aj viackrát, takže žiadny stres.

Stačí v záverečnom teste získať aspoň 80%. Certifikát zostane uložený pri absolvovanom kurze kedykoľvek pripravený na stiahnutie.

Je to doklad o tom, že na sebe pracujete viac, ako je bežné. To vám pomôže vyniknúť medzi ďalšími ľuďmi, ktorí majú zálusk na rovnaké pracovné miesto, alebo v rámci sebeprezentácie. Najlepšie využijete certifikát vo svojom životopise (napr. na Linkedin a Jobs.cz) alebo ako vytlačený dokument medzi vašimi ďalšími vzdelávacími úspechmi.

Áno, lekcie môžete študovať opakovane, tiež ich môžete preskakovať a následne sa k nim vracať. Či už kurz ukončíte úspešne alebo neúspešne, môžete ho ľubovoľne opakovať.