Úvodná stránka

Západočeská univerzita

Západočeská univerzita

Vysoká škola

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou verejnou vysokoškolskou inštitúciou sídliacou v Plzeňskom kraji. Univerzita má v súčasnej dobe deväť fakúlt s takmer 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Viac ako 12 tisíc študentov si môže vybrať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, pričom samozrejmosťou je možnosť výberu formy štúdia v podobe prezenčnej, kombinovanej alebo distančnej.

Západočeská univerzita má významné postavenie medzi univerzitami v Českej republike aj v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Naše ukotvenie v tradícii európskeho vysokoškolského vzdelávania upevnilo na sklonku roku 2012 aj získanie certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), ktorý potvrdzuje, že študijné prostredie na Západočeskej univerzite v Plzni úplne zodpovedá európskym štandardom.

Kurzy lektora