Úvodná stránka

Milan Ficek

Milan Ficek

advokát - špecialista na pracovné právo

Milan je advokát a pracuje v advokátskej kancelárii Ficek & Ficeková, ktorá sa špecializuje aj na pracovné právo. Vo svojej praxi sa zameriava na pracovno-právne spory a ich predchádzaniu. Počas svojej praxe od roku 2010 získal množstvo praktických skúseností zo súdnych konaní, či už pri zastupovaní zamestnávateľov alebo zamestnancov.

Milan je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory.  Jeho klientmi sú veľké spoločnosti so stovkami zamestnancov.  Viac info o lektorovi: https://ficek.sk/milan-ficek.html

Kurzy lektora

Pracovné právo pre HR a manažérov
Pracovné právo pre HR a manažérov
Hodnotenie kurzu  94 %
1:05 hod11 lekcií