Projektový manažér

3 kurzy 5h 23m

Získajte znalosti a zručnosti, bez ktorých sa ako projektový manažér nezaobídete.

Jiří Krátký Zuzana Šochová

Seduo Pre firmy

Vzdelávacie programy sú dostupné len pre študentov s firemnou licenciou. Pokiaľ máte firemný účet, stačí sa prihlásiť a začať študovať

Zatiaľ vám môžeme doporučiť tieto kurzy

Agilné metodiky v praxi

21 lekcií · 1h 17m

Na čo sa program zameriava?

Dobré riadenie projektov je často kľúčovou podmienkou úspechu firmy. Je nutné nevynechať žiadny dôležitý krok, ale zároveň netráviť nejakou činnosťou viac času, ako je nevyhnutné. Vedieť prispôsobiť postup, aplikovať moderné metódy riadenia. Program ponúka ucelený prehľad znalostí a zručností pre projektových manažérov, vrátane agilných metód.

Osvojíte si nasledujúce zručnosti: