Úvodná stránka

Gabriela Potočková

Gabriela Potočková

Partner Akadémie Orlita, leader programu BeEager

Gabriela je konzultantom a partnerom Akademie Orlita, s.r.o., od roku 2011. Má študijné aj pracovné skúsenosti z USA, Veľkej Británie a Južnej Kórey. Zameriava sa na oblasť talent managementu a vychovávanie lídrov, jej špecialitou je veková skupina spadajúca do generácie Y. Zaoberá sa otázkou, prečo sa často z talentovaných absolventov plných ideálov stávajú zamestnanci – šedé myšky, ktoré k sklamaniu svojho zamestnávateľa svoj potenciál nikdy nenaplnia. Je hlavou i srdcom programu BeEager alebo Čo ťa v škole nenaučia. Z krátkodobého projektu je dnes fenomén, ktorého sa účastnia nielen študenti a absolventi škôl, ale aj úspešní podnikatelia či top manažéri českých aj nadnárodných firiem. Pôsobí na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, kde študuje doktorandský program so zameraním na talent management generácie Y.

Kurzy lektora

Talent management generácie Y
Talent management generácie Y
Hodnotenie kurzu  88 %
1:07 hod15 lekcií