Úvodná stránka

KP2 Czech Republic s.r.o.

KP2 Czech Republic s.r.o.

Personálno-konzultačná spoločnosť zameraná na oblasť B2B predaja

Spoločnosť KP2 pomáha zvyšovať výkon predajných tímov. Zameriava sa jednak na vyhľadávanie špičkových kandidátov do obchodných a s obchodom súvisiacich pozícií a ďalej na oblasť predajných procesov a stratégií.

Kurzy lektora

Ako vybrať dobrého obchodníka