Úvodná stránka

Petr Pavel

Petr Pavel

Armádny generál vo výslužbe

Generál Petr Pavel dosiahol najvyššie vojenské posty v Armáde ČR – náčelník Generálneho štábu (2012-2015), ale aj v Severoatlantickej aliancii – predseda vojenského výboru NATO (2015–2018).

Bol účastníkom niekoľkých zahraničných vojenských misií a za vykonané hrdinské činy obdržal množstvo vyznamenaní AČR aj vysoké zahraničné ocenenia, o.i. najvyššie vyznamenanie Francúzska a USA. Absolvoval štúdiá na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove, postgraduálne štúdium spravodajstva na Vojenskej akadémii v Brne, vysokú štábnu školu v Camberley (Veľká Británia), Kráľovskú akadémiu obranných štúdií v Londýne (2005) a na King’s College London, kde získal titul Master of Arts (M.A.) v obore medzinárodných vzťahov (2006).

Veliteľské skúsenosti získal v útvare zvláštneho určenia v Prostějove, spoločných síl aj ako zástupca Armády ČR v medzinárodných inštitúciách. Dnes sa venuje besedám s občanmi a delí sa o svoje skúsenosti so zvládaním krízových situácií a bezpečnostných hrozieb. Počas jarnej koronavírusovej epidémie založil zbierku Spolu silnejší, ktorá pomáhala ľuďom v prvej línii.

Kurzy lektora

Leadership v prvej línii
Leadership v prvej línii
Hodnotenie kurzu  92 %
46 min10 lekcií