Úvodná stránka

Sylvie Formánková

Sylvie Formánková

Odborná asistentka Mendelovej univerzity v Brne

Sylvie Formánková pôsobí na Ústave managementu, PEF, Mendelovej univerzity v Brne, kde garantuje predmety v českom aj anglickom jazyku. Má skúsenosti s riadením tímov, organizovaním konferencií, charitatívnych akcií a často tak spolupracuje so ziskovým aj neziskovým sektorom. Venuje sa výskumu v oblasti spoločenskej zodpovednosti na národnej aj nadnárodnej úrovni, kde spolupracuje s vysokými školami v Nórsku, Brazílii a v štátoch V4. Viac informácií nájdete tiež na jej webe http://sylvieformankova.cz/.

Kurzy lektora