Úvodná stránka

Tomáš Hruda

Tomáš Hruda

Spoluzakladateľ EDUCATION REPUBLIC

Tomáš Hruda je absolventom ekonómie a medzinárodných vzťahov na FSV UK. Pracoval ako šéf CzechInvestu, Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEITEC aj ako námestník ministra školstva pre výskum a vysoké školstvo. Vzdelávaniu sa venuje aj po rodičovskej dovolenke, je spoluzakladateľom projektu EDUCATION REPUBLIC.

Kurzy lektora

Vzdelávanie ako súčasť života
Vzdelávanie ako súčasť života
Hodnotenie kurzu  94 %
2:13 hod18 lekcií