Sebapoznanie

5 kurzov 4h 42m

Preskúmajte špecifiká svojej osobnosti a získajte pohľad na svoje vzorce správania.

Pavel Moric Petr Ludwig GrowJOB Lukáš Bakoš Zita Henselová +1 ďalší lektor

Seduo Pre firmy

Vzdelávacie programy sú dostupné len pre študentov s firemnou licenciou. Pokiaľ máte firemný účet, stačí sa prihlásiť a začať študovať

Zatiaľ vám môžeme doporučiť tieto kurzy

Sebakoučovanie

12 lekcií · 1h 3m

Na čo sa program zameriava?

Sebapoznanie je cesta k sebe samému, k vnútornej slobode a spokojnosti. V rámci kurzov v tomto vzdelávacom programepreskúmate špecifiká svojej osobnosti, získate náhľad na svoje často neuvedomované vzorce správania, ktoré môžu maťvýznamný vplyv na váš život a môžu byť zdrojom nepohody, pochybovania, neistoty, úzkosti a strachu. Často ale nezáleží na tom, aký máme problém, pretože všetko, čím sa zaoberáme, je len postoj, a ten je možné vždy zmeniť, ak budeme chcieť.