Správne rozhodovanie

4 kurzy 3h 23m

Vyhnite sa nástrahám, do ktorých sa pri našom rozhodovaní často nechávame chytiť.

Lukáš Hána GrowJOB Vojtěch Zíka Cyril Höschl Ján Markoš

Seduo Pre firmy

Vzdelávacie programy sú dostupné len pre študentov s firemnou licenciou. Pokiaľ máte firemný účet, stačí sa prihlásiť a začať študovať

Zatiaľ vám môžeme doporučiť tieto kurzy

Na čo sa program zameriava?

Naše rozhodovanie ovplyvňuje rad vecí. Dnes už vieme, že sa ako ľudia nesprávame vždy racionálne a naše rozhodovaniepodlieha chybám a rôznym skresleniam. Moderná behaviorálna ekonómia odhalila rad princípov a paradoxov ľudského rozhodovania jednotlivcov a skupín. Vďaka tomu sa môžeme pokúsiť zapracovať na tom, aby sme sa vyhli chybám a aby sme sa rozhodovali viac racionálne. Alebo s týmito javmi dopredu počítať a využiť ich pri našom rokovaní s druhými ľuďmi, obchodnými partnermi alebo v bežnom živote.

Osvojíte si nasledujúce zručnosti: