Moderné HR

4 kurzy 4h 10m

Buďte partnerom, ktorý dokáže prispievať k rozvoju spoločnosti a dosiahnutiu firemných cieľov

Hana Holá Brano Frk Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský Oliver Jakubík

Seduo Pre firmy

Vzdelávacie programy sú dostupné len pre študentov s firemnou licenciou. Pokiaľ máte firemný účet, stačí sa prihlásiť a začať študovať

Zatiaľ vám môžeme doporučiť tieto kurzy

Moderné trendy v HR

16 lekcií · 1h 19m

Na čo sa program zameriava?

Moderné HR už dávno nie je len o nábore zamestnancov, odmeňovaní, riešení pracovných zmlúv a administratívnom zabezpečení personálnej agendy. V modernej spoločnosti je HR strategický partner, ktorý dokáže efektívne prispievaťk rozvoju spoločnosti a dosiahnutiu firemných cieľov. Okrem náboru najlepších pracovníkov a profesionálnej pracovno-právnejpodpory manažérov sa moderné HR podieľa aj na rozvoji pracovníkov, podpore ich spokojnosti alebo na employee brandingu firmy ako zamestnávateľa. Vzdelávací program ponúka komplexný rozvoj v týchto nových zručnostiach.