Staňte sa majstrom zadávania úloh
Staňte sa majstrom zadávania úloh
Hodnotenie kurzu  89 %
41 min11 lekcií
Farebná osobnostná typológia pre lídrov
Moderné trendy v HR
Riadenie a koučing obchodného tímu
Leadership II: Ako riadiť úspešne tím
Manažérske tipy na každý deň