Úvodná stránka

Vladimír Beneš

Vladimír Beneš

neurochirurg

Vladimír Beneš je český lekár, špecializáciou neurochirurg, v rokoch 1997–2020 prednosta Neurochirurgickej (neskôr Neurochirurgickej a neuroonkologickej) kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe a 1. LF UK. Pôsobí tiež vo funkcii predsedu Českej neurochirurgickej spoločnosti a v rokoch 2011–2015 bol prezidentom Európskej asociácie neurochirurgických spoločností. Od roku 1998 zároveň vedie subkatedru neurochirurgie na Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve (IPVZ). Jeho otec, profesor Vladimír Beneš, DrSc., bol tiež neurochirurg, rovnako ako ním je jeho syn, docent Vladimír Beneš. V roku 2023 bol pri príležitosti štátneho sviatku 28. októbra vyznamenaný medailou Za zásluhy 1. stupňa v oblasti vedy.

Kurzy lektora