Majster vo výrobe

7 kurzov 6h 41m

Riaďte tak, aby bola zabezpečená produktivita a výroba prebiehala bezproblémovo.

Renata Novotná Michaela Holišová Milan Ficek Ján Košturiak Tomáš Stöhr

Seduo Pre firmy

Vzdelávacie programy sú dostupné len pre študentov s firemnou licenciou. Pokiaľ máte firemný účet, stačí sa prihlásiť a začať študovať

Zatiaľ vám môžeme doporučiť tieto kurzy

Metódy LEAN managementu

14 lekcií · 1h 21m

Na čo sa program zameriava?

Dobrý majster by mal vedieť správne komunikovať s podriadenými, efektívne zadávať úlohy a dávať motivujúcu spätnú väzbu. Mal by rozumieť základným princípom štíhlej výroby a vedieť aplikovať princípy štíhlej výroby do praxe. Pritom by sa mal dobre orientovať v pracovnom práve, aby dokázal zvládať všetky pracovno-právne záležitosti. Všetky tieto zručnosti obsahuje aj tento vzdelávací program.