Profesionálny hovorený prejav s Jakubom Železným
Prezentačné zručnosti a verejný prejav
Pracujte v PowerPointe ako profík
Tri piliere úspešnej prezentácie
Ako úspešne prezentovať a viesť porady
Ako vytvoriť skvelý videokurz od A po Z