Profesionálny hovorený prejav s Jakubom Železným
Ako vytvoriť skvelý videokurz od A po Z
Pracujte v PowerPointe ako profík
Prezentačné zručnosti a verejný prejav
Tri piliere úspešnej prezentácie
Ako úspešne prezentovať a viesť porady