Profíkom na online porady: ako na virtuálne meetingy
Úvod do riadenia kvality
Úvod do riadenia kvality
 94 %
1:34 hod13 lekcií
Ako sa stať autoritou
Ako sa stať autoritou
 86 %
46 min11 lekcií
Staňte sa majstrom zadávania úloh
Farebná osobnostná typológia pre lídrov
Firma a rodina ako kmeň
Firma a rodina ako kmeň
 94 %
1:14 hod19 lekcií
Manažérske archetypy: Akú rolu hráte?
Motivujúca spätná väzba
Zbavte sa stresu z hodnotiacich rozhovorov
Riadenie a koučing obchodného tímu
Praktická cesta k inováciám
Praktická cesta k inováciám
 89 %
1:13 hod12 lekcií