Microsoft Copilot: váš nový AI asistent
Microsoft Copilot: váš nový AI asistent
Hodnotenie kurzu  93 %
54 min11 lekcií
Vychytávky a tipy vo Wordu
Interaktívny
Základy Excelu pre začiatočníkov
Vizualizácia a grafy v Exceli
Microsoft Power BI: Múdra vizualizácia dát
Organizácia práce s Microsoft To Do
Microsoft One Note
Microsoft One Note
 92 %
40 min13 lekcií
Microsoft Planner: Projekty v pohode
Microsoft Teams 2: online schôdzky