Úvod do webovej analytiky
Úvod do webovej analytiky
Hodnotenie kurzu  96 %
1:37 hod24 lekcií
Efektívne budovanie značky v dobe chaosu
Osobný marketing: 3 v 1
Osobný marketing: 3 v 1
 95 %
3:54 hod44 lekcií
Ako (sa) predať textom
Ako na siete: copywriting
PPC reklama: optimalizácia kampaní
Chytrá marketingová stratégia
Analýza kľúčových slov
Základy riadenia značky
LinkedIn ako B2B predajný nástroj