Osobný marketing: 3 v 1
Osobný marketing: 3 v 1
Hodnotenie kurzu  93 %
3:54 hod44 lekcií
Efektívne budovanie značky v dobe chaosu
LinkedIn ako B2B predajný nástroj
Využite komunity pre svoj biznis
PPC reklama: optimalizácia kampaní
Základy riadenia značky
Ako (sa) predať textom
Úvod do webovej analytiky
Úvod do webovej analytiky
 96 %
1:37 hod24 lekcií
Chytrá marketingová stratégia
Analýza kľúčových slov
Analýza kľúčových slov
 88 %
1:56 hod28 lekcií
Obsahová stratégia
Obsahová stratégia
 90 %
1:50 hod58 lekcií