Ako na siete: copywriting
Efektívne budovanie značky v dobe chaosu
Osobný marketing: 3 v 1
Osobný marketing: 3 v 1
 95 %
3:54 hod44 lekcií
PPC reklama: optimalizácia kampaní
LinkedIn ako B2B predajný nástroj
Ako (sa) predať textom
Analýza kľúčových slov
Chytrá marketingová stratégia
Úvod do webovej analytiky
Úvod do webovej analytiky
 96 %
1:37 hod24 lekcií
Základy riadenia značky