Ako (sa) predať textom
Ako (sa) predať textom
Hodnotenie kurzu  95 %
46 min21 lekcií
Úvod do webovej analytiky
Úvod do webovej analytiky
 96 %
1:37 hod24 lekcií
Využite komunity pre svoj biznis
LinkedIn ako B2B predajný nástroj
Efektívne budovanie značky v dobe chaosu
Analýza kľúčových slov
Analýza kľúčových slov
 88 %
1:56 hod28 lekcií
Obsahová stratégia
Obsahová stratégia
 90 %
1:50 hod58 lekcií
Základy riadenia značky
PPC reklama: optimalizácia kampaní
Osobný marketing: 3 v 1
Osobný marketing: 3 v 1
 93 %
3:54 hod44 lekcií
Obsahová stratégia I: Prvé kroky