Efektívne budovanie značky v dobe chaosu
Efektívne budovanie značky v dobe chaosu
Hodnotenie kurzu  96 %
1:15 hod18 lekcií
Ako (sa) predať textom
LinkedIn ako B2B predajný nástroj
Úvod do webovej analytiky
Úvod do webovej analytiky
 96 %
1:37 hod24 lekcií
PPC reklama: optimalizácia kampaní
Osobný marketing: 3 v 1
Osobný marketing: 3 v 1
 94 %
3:54 hod44 lekcií
Základy riadenia značky
Analýza kľúčových slov
Ako na siete: copywriting